Máy giặt công nghiệp Yasen - Thương hiệu Trung Quốc
Máy giặt vắt công nghiệp 150kg Yasen SX-1500W
 • Model

  SX-1500W

 • Kích thước

  2900 x 1500 x1300 mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  150-150 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 100kg Yasen SX-1000W
 • Model

  SX-1000W

 • Kích thước

  2300 x 1500 x1300 mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Yasen SX-700W
 • Model

  SX-700W

 • Kích thước

  1990 x 1500 x1300 mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 50kg Yasen SX-500W
 • Model

  SX-500W

 • Kích thước

  1950 x 1220 x1050 mm

 • Trọng lượng

  420 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Yasen SX-350W
 • Model

  SX-350W

 • Kích thước

  1850 x 1150 x 950mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 200kg Yasen SXT-2000FX
 • Model

  SXT-2000FX

 • Kích thước

  2550 x 2580 x 2460mm

 • Trọng lượng

  6360 kg

 • Công suất

  200-200 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 160kg Yasen SXT-1600FX
 • Model

  SXT-1600FX

 • Kích thước

  2270 x 2460 x 2360mm

 • Trọng lượng

  5480 kg

 • Công suất

  160-160 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 120kg Yasen SXT-1200FX
 • Model

  SXT-1200FX

 • Kích thước

  2120 x 2310 x 2210mm

 • Trọng lượng

  4180 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-1000FX
 • Model

  SXT-1000FX

 • Kích thước

  2050 x 2260 x 2000mm

 • Trọng lượng

  3620 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 160kg Yasen SXT-1600F
 • Model

  SXT-1600F

 • Kích thước

  2120 x 2580 x 2210mm

 • Trọng lượng

  5500 kg

 • Công suất

  160-160 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 100kg Yasen SXT-1000F
 • Model

  SXT-1000F

 • Kích thước

  1920 x 2012 x 1855mm

 • Trọng lượng

  3200 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-700F
 • Model

  SXT-700F

 • Kích thước

  1750 x 1980 x 1800mm

 • Trọng lượng

  2800 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết