Máy giặt công nghiệp
Máy giặt vắt công nghiệp 70 kg Pegasus SXT-700F
 • Model

  SXT-700F

 • Kích thước

  1750 x 1980 x 1800mm

 • Trọng lượng

  2800 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 50 kg Pegasus SXT-500F
 • Model

  SXT-500F

 • Kích thước

  1570 x 1780 x 1455mm

 • Trọng lượng

  2200 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 30 kg Pegasus SXT-300F
 • Model

  SXT-300F

 • Kích thước

  1340 x 1700 x 1380mm

 • Trọng lượng

  1500 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20 kg Pegasus SXT-200F
 • Model

  SXT-200F

 • Kích thước

  1025 x 1400 x 1000mm

 • Trọng lượng

  680 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  MỹTrung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 15 kg Pegasus SXT-150F
 • Model

  SXT-150F

 • Kích thước

  900 x 1230 x 940 mm

 • Trọng lượng

  520 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Dexter T-1200
 • Model

  T-1200

 • Kích thước

  873 x 1470 x 1153 mm

 • Trọng lượng

  464 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Dexter T-900
 • Model

  T-900

 • Kích thước

  873 x 1407 x 988mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Dexter T-600
 • Model

  T-600

 • Kích thước

  759 x 1262 x 914mm

 • Trọng lượng

  254 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Danube WED-36
 • Model

  WED-36

 • Kích thước

  1095 x 1598 x 1184mm

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Danube WED-27
 • Model

  WED-27

 • Kích thước

  979 x 1548 x 1041mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Danube WED-18
 • Model

  WED-18

 • Kích thước

  884 x 1409 x 914mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Danube WED-14
 • Model

  WED-14

 • Kích thước

  788 x 1301 x 870mm

 • Trọng lượng

  250 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết