Thiết bị hoàn thiện giặt là
Bàn tẩy điểm SIDI Mercury
 • Model

  Mercury

 • Kích thước

  720 x 290 x 420 mm

 • Trọng lượng

  15 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi Trevil 2270
 • Model

  Trevil 2270

 • Kích thước

  1685 x 1870 x 525mm

 • Trọng lượng

  95 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi Trevil Trevil 1000
 • Model

  Trevil 1000

 • Kích thước

  410 x 510 x 590 mm

 • Trọng lượng

  8 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay SILC S-AVR
 • Model

  S-AVR

 • Kích thước

  1750 x 960 x 530mm

 • Trọng lượng

  115 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi SIDI Venus
 • Model

  Venus

 • Kích thước

  1400 x 450 x 850 mm

 • Trọng lượng

  71 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi PONY TA
 • Model

  TA

 • Kích thước

  1550 x 580 x 1070 mm

 • Trọng lượng

  90 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi PONY FVC-S
 • Model

  FVC-S

 • Kích thước

  1550 x 580 x 1070 mm

 • Trọng lượng

  122 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bộ nồi hơi bàn là Ghidini Simba Mini
 • Model

  Simba Mini

 • Kích thước

  230 x 420 x 300 mm

 • Trọng lượng

  9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bộ nồi hơi bàn là Beta-3
 • Model

  Beta-3

 • Kích thước

  230 x 420 x 300 mm

 • Trọng lượng

  9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom PONY MGP
 • Model

  MGP

 • Kích thước

  1170 x 780 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  95 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom PONY MG
 • Model

  MG

 • Kích thước

  1620 x 820 x 2050 mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom quần SILC S/TP
 • Model

  S/TP

 • Kích thước

  640 x 1020 x 1600 mm

 • Trọng lượng

  76 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết