Thiết bị hoàn thiện giặt là
Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88C Mini
 • Model

  GB-S-88 C Mini

 • Kích thước

  615 x 400 x 1900 mm

 • Trọng lượng

  54 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm sinh thái Ghidini Ecocab
 • Model

  Ecocab

 • Kích thước

  1250 x 760 x 1760 mm

 • Trọng lượng

  174 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88 F
 • Model

  GB-S-88F

 • Kích thước

  1200 x 650 x 1800 mm

 • Trọng lượng

  58 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-Compact
 • Model

  GB-S- Compact

 • Kích thước

  640 x 320 x 670 mm

 • Trọng lượng

  16 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi Ghidini VAPOR V STD
 • Model

  VAPOR V STD

 • Kích thước

  1200 x 400 x 1250 mm

 • Trọng lượng

  134 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi với nồi hơi Ghidini VAPOR E STD
 • Model

  VAPOR E STD

 • Kích thước

  1500 x 640 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  165 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi với nồi hơi Ghidini VAPOR A MAXI
 • Model

  VAPOR A MAXI

 • Kích thước

  1600 x 640 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  192 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi với nồi hơi Ghidini VAPOR A STD
 • Model

  VAPOR A STD

 • Kích thước

  1500 x 640 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  155 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn hút chân không Ghidini TPA
 • Model

  TPA

 • Kích thước

  1380 x 380 x 930 mm

 • Trọng lượng

  22 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bộ bàn là hơi tay công nghiệp Ghidini SIMBA
 • Model

  SIMBA

 • Kích thước

  300 x 1500 x 450mm

 • Trọng lượng

  18 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Sidi Star
 • Model

  Star

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.8 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Pony Baby
 • Model

  Baby

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết