Linh kiện, phụ kiện thiết bị giặt là, thiết bị spare part, thiết bị dự phòng thay thế