Máy vắt công nghiệp
Máy vắt ly tâm 15kg Domus CB-17
 • Model

  CB-17

 • Kích thước

  665 x 949 mm

 • Trọng lượng

  110 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 70kg Yasen TL-70
 • Model

  TL-70

 • Kích thước

  1556 x 920 x 1356mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 35kg Yasen TL-35
 • Model

  TL-35

 • Kích thước

  1100 x 700 x 1000mm

 • Trọng lượng

  320 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy vắt ly tâm 10kg Domus CB-10
 • Model

  CB-10

 • Kích thước

  586 x 831 mm

 • Trọng lượng

  72 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 100kg Yasen TL-100
 • Model

  TL-100

 • Kích thước

  1670 x 1000 x 1460mm

 • Trọng lượng

  900 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 50kg Yasen TL-50
 • Model

  TL-50

 • Kích thước

  1488 x 800 x 1288mm

 • Trọng lượng

  500 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 25kg Yasen TL-25
 • Model

  TL-25

 • Kích thước

  1035 x 640 x 965mm

 • Trọng lượng

  200 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết