Máy giặt công nghiệp
Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Danube WED-11
 • Model

  WED-11

 • Kích thước

  692 x 1158 x 788mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  10-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Primus FS-55
 • Model

  FS-55

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1610mm

 • Trọng lượng

  1630 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 40kg Primus FS-40
 • Model

  FS-40

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1430mm

 • Trọng lượng

  1560 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 33kg Primus FS-33
 • Model

  FS-33

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1330mm

 • Trọng lượng

  1190 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Hwasung HS-9033-70
 • Model

  HS-9033-70

 • Kích thước

  1735 x 1910 x 1745mm

 • Trọng lượng

  2300 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 50kg Hwasung HS-9033-50
 • Model

  HS-9033-50

 • Kích thước

  1555 x 1725 x 1495mm

 • Trọng lượng

  1550 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Hwasung HS-9033-35
 • Model

  HS-9033-35

 • Kích thước

  1305 x 1600 x 1295mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 25kg Hwasung HS-9033-25
 • Model

  HS-9033-25

 • Kích thước

  1115 x 1590 x 1245mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20kg Hwasung HS-9302-20
 • Model

  HS-9302-20

 • Kích thước

  1070 x 1590 x 1100mm

 • Trọng lượng

  700 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 15kg Hwasung HS-9302-15
 • Model

  HS-9302-15

 • Kích thước

  1070 x 1590 x 1100mm

 • Trọng lượng

  630 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-40
 • Model

  SC-40

 • Kích thước

  778 x 1199 x 1073 mm

 • Trọng lượng

  249 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-30
 • Model

  SC-30

 • Kích thước

  737 x 1143 x 896 mm

 • Trọng lượng

  209 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết