Máy giặt công nghiệp Renzacci - Ý
Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Renzacci Italy LX 70
 • Model

  LX-70

 • Kích thước

  1520 x 1600 x 1500mm

 • Trọng lượng

  1080 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Renzacci Italy LX 55
 • Model

  LX-55

 • Kích thước

  1520 x 1600 x 1300mm

 • Trọng lượng

  940 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Renzacci Italy LX 35
 • Model

  LX-35

 • Kích thước

  1150 x 1530 x 1250mm

 • Trọng lượng

  780 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 22kg Renzacci LX 22
 • Model

  LX-22

 • Kích thước

  950 x 1275 x 992mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  22-22 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Renzacci LX 16
 • Model

  LX-16

 • Kích thước

  950 x 1275 x 912mm

 • Trọng lượng

  560 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết