Các hãng máy sấy công nghiệp khác
Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-660
 • Model

  ED-660

 • Kích thước

  1002 x 1828 x 1343mm

 • Trọng lượng

  386 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-460
 • Model

  ED-460

 • Kích thước

  1002 x 1828 x 1056mm

 • Trọng lượng

  339 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-340
 • Model

  ED-340

 • Kích thước

  798 x 1522 x 1173mm

 • Trọng lượng

  279 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-260
 • Model

  ED-260

 • Kích thước

  798 x 1522 x 985mm

 • Trọng lượng

  249 kg

 • Công suất

  13-13 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-375
 • Model

  DP-375

 • Kích thước

  2014 x 2852 x 2728mm

 • Trọng lượng

  2264 kg

 • Công suất

  170-170 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-250
 • Model

  DP-250

 • Kích thước

  1650 x 2374 x 2151mm

 • Trọng lượng

  1995 kg

 • Công suất

  113-113 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-200
 • Model

  DP-200

 • Kích thước

  1650 x 2372 x 2059mm

 • Trọng lượng

  1732 kg

 • Công suất

  90-91 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-200
 • Model

  DE-200

 • Kích thước

  1616 x 2530 x 2027mm

 • Trọng lượng

  1331 kg

 • Công suất

  90-90 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-170
 • Model

  DE-170

 • Kích thước

  1420 x 2380 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1026 kg

 • Công suất

  77-77 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-150
 • Model

  DE-150

 • Kích thước

  1420 x 2380 x 1601mm

 • Trọng lượng

  905 kg

 • Công suất

  67-68 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-120
 • Model

  DE-120

 • Kích thước

  1200 x 2090 x 1660mm

 • Trọng lượng

  702 kg

 • Công suất

  54-54 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-100
 • Model

  DE-100

 • Kích thước

  1200 x 2090 x 1451mm

 • Trọng lượng

  558 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết