Các hãng máy giặt công nghiệp khác
Máy giặt vắt công nghiệp 30 kg Unimac UW-65
 • Model

  UW-65

 • Kích thước

  867 x 1642 x 1266mm

 • Trọng lượng

  499 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20 kg Unimac UW-45
 • Model

  UW-45

 • Kích thước

  867 x 1642 x 1126mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Huebsch HY-25
 • Model

  HY-25

 • Kích thước

  795 x 1225 x 795 mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Huebsch HY-20
 • Model

  HY-20

 • Kích thước

  710 x 1115 x 790 mm

 • Trọng lượng

  185 kg

 • Công suất

  8-8 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Girbau HS-6040
 • Model

  HS-6040

 • Kích thước

  1390 x 1794 x 1455mm

 • Trọng lượng

  1409 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Girbau HS-6023
 • Model

  HS-6023

 • Kích thước

  1000 x 1470 x 1240mm

 • Trọng lượng

  726 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 90kg IPSO HF-900
 • Model

  HF-900

 • Kích thước

  1300 x 2100 x 1800mm

 • Trọng lượng

  2700 kg

 • Công suất

  90-90 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 45kg IPSO HF-455
 • Model

  HF-455

 • Kích thước

  1200 x 1920 x 1335mm

 • Trọng lượng

  1525 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 45kg Image HE-100
 • Model

  HE-100

 • Kích thước

  1050 x 1722 x 1374mm

 • Trọng lượng

  875 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Image HE-80
 • Model

  HE-80

 • Kích thước

  1050 x 1708 x 1219mm

 • Trọng lượng

  740 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Image HE-60
 • Model

  HE-60

 • Kích thước

  880 x 1467 x 1177 mm

 • Trọng lượng

  499 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Image HE-40
 • Model

  HE-40

 • Kích thước

  785 x 1320 x 1090 mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết